Rudaí Eile sa Pháirc

Is Iomaí Institiúid Atá Lonnaithe i bPáirc an Fhionnuisce

Áras an Uachtaráin

Áras Cónaithe Uachtarán na hÉireann.

Zú Bhaile Átha Cliath

Is é an zú seo, a osclaíodh in 1831, an ceann is mó in Éirinn.

Teach Farmleigh

An teach ósta oifigiúil do chuairteoirí go Stát na hÉireann, agus láthair oidhreachta de chuid an OOP.

Ospidéal Mhuire

Tógadh an foirgneamh seo in 1769 mar an Scoil Mhíleata Ibeirneach Ríoga. Cuireann sé cóiríocht ar fáil do sheandaoine spleácha sa lá atá inniu ann.

Ceanncheathrú an Gharda Síochána

Tógadh an foirgneamh seo in 1842 don Chonstáblacht nua. Tá Ceanncheathrú an Gharda Síochána in armlann Pháirc an Fhionnuisce ó 1923.

Gaisce

Bunáit Ghaisce: Duais an Uachtaráin, dúshlán a ghlacann daoine óga agus iad ag iarraidh iad féin a fhorbairt.

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

Foras léarscáilíochta náisiúnta na hÉireann.

Áras Cónaithe Ambasadóir SAM

Tógadh an teach seo in 1776, agus tá ambasadóirí agus toscairí ó Stáit Aontaithe Mheiriceá ag cur fúthu ann ó 1927.

Áras an Uachtaráin

Áras Cónaithe Uachtarán na hÉireann.

Zú Bhaile Átha Cliath

Is é an zú seo, a osclaíodh in 1831, an ceann is mó in Éirinn.

Teach Farmleigh

An teach ósta oifigiúil do chuairteoirí go Stát na hÉireann, agus láthair oidhreachta de chuid an OOP.

Ospidéal Mhuire

Tógadh an foirgneamh seo in 1769 mar an Scoil Mhíleata Ibeirneach Ríoga. Cuireann sé cóiríocht ar fáil do sheandaoine spleácha sa lá atá inniu ann.

Ceanncheathrú an Gharda Síochána

Tógadh an foirgneamh seo in 1842 don Chonstáblacht nua. Tá Ceanncheathrú an Gharda Síochána in armlann Pháirc an Fhionnuisce ó 1923.

Gaisce

Bunáit Ghaisce: Duais an Uachtaráin, dúshlán a ghlacann daoine óga agus iad ag iarraidh iad féin a fhorbairt.

Suirbhéireacht Ordanáis Éireann

Foras léarscáilíochta náisiúnta na hÉireann.

Áras Cónaithe Ambasadóir SAM

Tógadh an teach seo in 1776, agus tá ambasadóirí agus toscairí ó Stáit Aontaithe Mheiriceá ag cur fúthu ann ó 1927.