Teagmháil

Bí i dTeagmháil leis an Duine Ceart sa Pháirc Maidir le d’Fhiosrú

Ionad Cuairteoirí Pháirc an Fhionnuisce, Páirc an Fhionnuisce, Baile Átha Cliath 8

+353 1 677 0095

phoenixparkvisitorcentre@opw.ie

Oifig an Stiúrthóra

Tá oifig Stiúrthóir na Páirce oscailte ó 8am go dtí 5pm, Luan go hAoine. Glaoigh ar an oifig ag ceann ar bith de na huimhreacha seo: +353 1 820 5800, +353 1 820 3500, nó +353 1 821 3021. Is féidir facs a sheoladh go dtí an oifig ag +353 1 820 5584, nó rphost a sheoladh chuig superintendent.park@opw.ie.

Na Maoir Pháirce

Chun dul i dteagmháil leis an bhfoireann taobh amuigh d’uaireanta oifige, is féidir glaoch ar na Maoir Pháirce a bhíonn ar patról sa pháirc ó 6.30am go dtí 11.30pm, seacht lá na seachtaine, ag +353 87 228 9698 nó +353872289688. I gcás práinne is féidir glaoch ar na Gardaí ag 999 nó 112.

Phoenix Park